• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Punkt sprzedaży z ćwiczeniami oraz grami przeznaczonymi na szkolenia
Punkt sprzedaży z ćwiczeniami oraz grami przeznaczonymi na szkolenia, czyli Sklep Trenera ma bardzo obszerny asortyment. Wszystkie tytuły są utworzone przez Tomasza Dulewicza, autora będącego równocześnie właścicielem zaprezentowanego sklepu. Jego zamierzeniem było utworzenie i zaoferowanie wyrobów jakimi są praca w zespole i gry szkoleniowe dzięki jakim umożliwione jest wykonanie interesujących oraz skutecznych szkoleń. Mogą z tego skorzystać trenerzy, którzy na pewno docenią to, że wszystko zamieszczone jest w jednej bazie. Ćwiczenia oraz gry szkoleniowe poukładane są w jednej bazie, w odgórnie wyznaczonej kolejności. Na każdej ze stron znajduje się publikacja z jednego zakresu tematycznego. Takie usystematyzowanie jest nad wyraz praktyczne oraz pozwoli bez przeszkód przemieszczać się po punkcie sprzedaży. Przełoży się to następnie na skuteczność danego kursu. Tym bardziej, że ćwiczenia zawierają gotowe materiały, wraz z wykładnią dla wszystkich uczestników. Oczywiście, każdy trener ukierunkowany jest do własnego szkolenia i osób biorących w nim udział indywidualnie, natomiast ma do wykorzystania materiał, jaki może używać w interakcji z konkretnymi grupami. Jest to gwarancja sprawnych czynności. Można nabywać ćwiczenia podstawowe, jak i gry szkoleniowe SI Games. Są to gry z użytecznymi, wbudowanymi narzędziami do tworzenia rozwiązań. Dzięki SI Games uczestnicy nie tylko rozwijają konkretne umiejętności, ale osobiście tworzą rozwiązania w trudnych okolicznościach.

Categories: Hobby

Comments are closed.